เพจแมลงปอ เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ และเพจห้องยกใจ ร่วมจัดงาน Talk หนังสือ ก่อนอวิชชา ของอาจารย์ศุภวรรณ กรีน ชวนคุย
วันที่ประกาศ : 28/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 250

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพจแมลงปอ เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ และเพจห้องยกใจ ร่วมจัดงาน Talk หนังสือ ก่อนอวิชชา ของอาจารย์ศุภวรรณ กรีน ชวนคุย โดยอาจารย์ ไก่ ใจดี ชวนสัมผัสใจ ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่