คณะครูโรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ห้องบริการต่าง ๆ
วันที่ประกาศ : 26/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 197

วันพฤศจิกายนที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครู โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำฐานกิจกรรมการเรียนรู้ห้องบริการต่าง ๆ เช่น โมบาย DIY เล่าเรื่องนิทาน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ การค้นคว้า การแสดงออก และความสามัคคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนระดับปฐมวัย