ทารกาภิบาล ของหลวงมงคลรัตน์ (ช่วง ไกรฤกษ์)
จำนวนผู้เข้าชม 735

องค์ความรู้ เรื่อง ทารกาภิบาล ของหลวงมงคลรัตน์ (ช่วง ไกรฤกษ์)  ตำราครรภ์รักษาและการเลี้ยงดูเด็กอ่อนแผนโบราณฉบับร้อยกรอง ก่อนได้รับอิทธิพลการแพทย์แบบตะวันตก จัดทำข้อมูลโดย นางสาวชนิดา สีหามาตย์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์