นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
วันที่ประกาศ : 02/08/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 147

วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ