จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ประกาศ : 30/07/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 47

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี พร้อมด้วย นางกรองแก้ว เปเหล่าดา บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายประพนธ์ รอบรู้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช