ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชม 14

วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ