ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ "๒๓๔ ปี สุนทรภู่ กวี ๔ แผ่นดิน"
จำนวนผู้เข้าชม 13

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ "๒๓๔ ปี สุนทรภู่ กวี ๔ แผ่นดิน" นิทรรศการฯ ดังกล่าวจัดตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พบกับการจัดแสดงเอกสารโบราณ หนังสือหายาก ภาพถ่าย และสื่อดิจิทัลต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสุนทรภู่และผลงาน เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ณ ห้องวชิรญาณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ