เแนวทางปฏิบัติด้านการแสดง และการบริหารจัดการโรงละครแห่งชาติ ตามการผ่อนคลายการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ในระยะที่ ๓ สานักการสังคีต กรมศิลปากร.
วันที่ประกาศ : 23/06/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 29