พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ดำเนินการซักซ้อม เจ้าหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย
วันที่ประกาศ : 10/06/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 25

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ดำเนินการซักซ้อม เจ้าหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย จากภัยพิบัติที่สำคัญ โครงการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้
 
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้จริง