กองโบราณคดีประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. และ ปวส.
วันที่ประกาศ : 19/06/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 57