ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 (การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) รอบที่ 2
วันที่ประกาศ : 17/04/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 87