พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
วันที่ประกาศ : 21/02/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 176

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ ตลอดจนนำเสนอโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชิ้นสำคัญ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เกิดความสนใจ ในการเข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม