คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน อ. พล จ. ขอนแก่น จำนวน ๕๔ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าชม 276

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน อ. พล จ. ขอนแก่น จำนวน ๕๔ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีนางแพรว ธนภัทรพรชัย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๕ คน คือ นางสาวรมินทร์กร พูนนาม นายสัมฤทธิ์ ภูดวง นางสาวพาทินธิดา สุขเสริม นายวัชรวิทย์ ปัญญะพงษ์ และนางสาวบุศรา ถามณีศรี เป็นวิทยากรนำชม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ น.
คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน
อ. พล จ. ขอนแก่น
จำนวน ๕๔ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
โดยมีนางแพรว ธนภัทรพรชัย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๕ คน คือ นางสาวรมินทร์กร พูนนาม นายสัมฤทธิ์ ภูดวง นางสาวพาทินธิดา สุขเสริม นายวัชรวิทย์ ปัญญะพงษ์ และนางสาวบุศรา ถามณีศรี เป็นวิทยากรนำชม