...

โครงการอบรมยุวชนพิพิธภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการอบรมยุวชนพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

          ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เปินประธานพิธีเปิด มีนักเรียนเข้าอบรมจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๗ แห่ง รวม ๖๐ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 327 ครั้ง)