...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันเสาร์ ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 378 คน

 

(จำนวนผู้เข้าชม 285 ครั้ง)