...

โครงการอบรมยุวชนพิพิธภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๑

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จัดโครงการอบรมยุวชนพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา และทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง และโบราณสถานปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๗๔ คน จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ๙ แห่ง

(จำนวนผู้เข้าชม 286 ครั้ง)