...
นิทรรศการ "THE KING OF JAZZ"
ขอเชิญชมนิทรรศการ "THE KING OF JAZZ" ณ ห้องโถงจัดแสดงนิทรรศการ อาคาร ๑ ชั้น ๑ สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้เข้าชม ขอเชิญรับสูจิบัตรได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์

(จำนวนผู้เข้าชม 294 ครั้ง)