นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition)

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition) เข้าจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยเปิดให้เข้าชมในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ขอความร่วมมือผู้เข้าชมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -๑๙ อย่างเคร่งครัด

(จำนวนผู้เข้าชม 860 ครั้ง)