ผู้เข้าชม วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๕๖ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีคุณแพรว ธนภัทรพรชัย คุณสกุลทิพย์ จรดอน คุณจตุรพร คำมูลนา และคุณวิภารัตน์ เสนานิมิต เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 614 ครั้ง)