ผู้เข้าชม ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ทั้งหมด ๔๑ คน แบ่งเป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย ๓๑ คน

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ๓ คน

เด็ก/เยาวชน ๓ คน

พระ/นักบวช ๓ รูป

ผู้สูงอายุ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 701 ครั้ง)