ผู้เข้าชม ระหว่างวันเสาร์ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

ระหว่างวันเสาร์ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ทั้งหมด คน แบ่งเป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย ๕คน

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ๒ คน

เด็ก/เยาวชน ๑ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 594 ครั้ง)