วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางดวงสมร ชาญกว้าง เครือญาติของจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนเชษ (สน) อดีตเจ้าเมืองมัญจาคีรี พร้อมด้วยเสมียนตราจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมเสื้อเจ้าเมืองมัญจาคีรี
วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางดวงสมร ชาญกว้าง เครือญาติของจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนเชษ (สน) อดีตเจ้าเมืองมัญจาคีรี พร้อมด้วยเสมียนตราจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมเสื้อเจ้าเมืองมัญจาคีรี ที่ได้จัดแสดงอยู่ภายใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการเป็นวันแรก หลังปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

(จำนวนผู้เข้าชม 700 ครั้ง)