พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เปิดให้บริการเข้าชม และ เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อการออกกำลังกาย ในช่วงเวลาเย็น ได้ตามปกติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
เปิดให้บริการเข้าชม และ เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อการออกกำลังกาย
ในช่วงเวลาเย็น ได้ตามปกติ
 
ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 

(จำนวนผู้เข้าชม 672 ครั้ง)