วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ร่วมกันทำความสะอาด
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ร่วมกันทำความสะอาด ภายในอาคารจัดแสดง และ บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเร็วๆนี้ ตามประกาศกรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 663 ครั้ง)