วันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่นร่วมใจทำความสะอาด ตามแนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
วันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่นร่วมใจทำความสะอาด ภายในอาคารจัด แสดง และบริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ ตามแนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 637 ครั้ง)