โครงการ "เสริมสร้่างวินัย คุึณธรรม จริยธรรม" สำหรับข้าราชการและบุคลากร วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 434 ครั้ง)