ปฏิวัติ (REVOLUTION) part2
ชื่อเรื่อง : ปฏิวัติ (REVOLUTION)
ชื่อผู้แต่ง : ปากเหล็ก
ปีที่พิมพ์ : 2502
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พิบูลการพิมพ์
จำนวนหน้า : 364 หน้า
สาระสังเขป : ประวัติศาสตร์ทางการเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 เพราะเป็นการปฏิวัติอย่างที่ไม่เคยมีใครทำการปฏิวัติมาก่อน ที่กล่าวเช่นนี้ก็หมายความว่าการปฏิวัติครั้งนี้นั้นเป็นไปเพื่อส่วนรวม และเป็นไปเพ่อประชาชน โดยประชาชน สำหรับประชาชน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ

(จำนวนผู้เข้าชม 146 ครั้ง)