ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง : ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง : -
ปีที่พิมพ์ : 2514
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
จำนวนหน้า : 184 หน้า
สาระสังเขป : ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ มีอยู่ด้วยกัน 8 ผูก “ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่” ที่อยู่ในมือผู้อ่านขณะนี้ เป็นผลงานการแปลของคุณสงวน โชติสุขรัตน์ เป็นการแปลจากอักษรธรรมล้านนามาเป็นภาษาไทยกลาง คุณสงวน ได้ทำการแปลเอาไว้ใน พ.ศ. 2509 ได้มีการนำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2514 และถือว่าเป็นฉบับที่เป็นที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะมีผู้นำไปใช้อ้างอิงกันเป็นจำนวนมากในหมู่ผู้สนใจศึกษาในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ล้านน เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดีของชาวไทยสมัยแรกมีอาณาจักรลานนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน

(จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง)