ประชุมพงศาวดาร เล่ม 42 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67 (ต่อ) - 68 )
  • ย้อนกลับ
  • ประชุมพงศาวดาร เล่ม 42 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67 (ต่อ) - 68 )
ชื่อเรื่อง : ประชุมพงศาวดาร เล่ม 42 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67 (ต่อ) - 68 ) จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่ 1 (ต่อ) และตอนที่ 2
ชื่อผู้แต่ง : -
ปีที่พิมพ์ : 2512
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : องค์การค้าของคุรุสภา
จำนวนหน้า : 296 หน้า
สาระสังเขป : ประชุมพงศาวดาร เล่ม 42 ภาคที่ 67 (ต่อ) กล่าวถึง จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่ 1 บรรยายถึงเหตุการณ์ในปี มะเมีย พ.ศ. 2377 ถึง ปีกุน พ.ศ.2382 มีจดหมายเหตุฉบับสำคัญอาทิ หนังสือตอบเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่องถอยทัพจากเมืองโจดก มาตั้งอยู่เมืองเชิงกระชุม ตราถึงเจ้าพระยาบดิทรเดชาฯ เรื่องให้จัดส่งเครื่องยศเจ้าองค์ด้วงไว้กับเมืองพระตะบอง เป็นต้น และประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 68 กล่าวถึง จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่ 2 บรรยายถึงเหตุการณ์ในปีชวด พ.ศ. 2383 อาทิ อักษรสารเจ้าพระยาบดินทรเดชาฯ ตอบแม่ทัพญวน คำให้การญวน กองทัพพระยาสังคโลกส่งมาให้แม่ทัพใหญ่ผู้สำเร็จราชการ เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 349 ครั้ง)