วิวัฒนาการการปกครองของจีน
ชื่อเรื่อง : วิวัฒนาการการปกครองของจีน
ชื่อผู้แต่ง : ธีระวิทย์
ปีที่พิมพ์ : 2509
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า : 410 หน้า
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการปกครองของจีนและญี่ปุ่น ทั้งในอดีตจนถึง พ.ศ. 2509 ซึ่งถือเป็นตำราวิชาการประวัติศาสตร์ของจีนที่นำไปใช้อ้างอิงต่อไปได้

(จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง)