พระราชพิธีสิบสองเดือน เล่ม ๓
ชื่อเรื่อง : พระราชพิธีสิบสองเดือน เล่ม ๓
ชื่อผู้แต่ง : จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ปีที่พิมพ์ : 2506
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภา
จำนวนหน้า : 226 หน้า
สาระสังเขป : พระราชพิธีสิบสองเดือน เล่ม ๓ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีเดือน ๙ จนถึงเดือน ๑๑ ว่าด้วยเหตุที่ทำพิธี เรื่องรูปพระ ประเพณีทำบุญ เทศนา สวดมนต์ เป็นต้น และอีกหลายพิธีในช่วงเดือน ๙ ไปจนถึงเดือน ๑๑

(จำนวนผู้เข้าชม 379 ครั้ง)