พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • ย้อนกลับ
  • พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ชื่อเรื่อง : พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ชื่อผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, กรมพระยา
ปีที่พิมพ์ : -
สถานที่พิมพ์ : -
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์
จำนวนหน้า : 36 หน้า
สาระสังเขป : หนังสือแนะนำความประพฤติข้าราชการที่ให้จัดพิมพ์ขึ้นนี้ คือพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรกในสมัยราชาธิปไตย ได้ทรงเรียบเรียงไว้เป็นแบบสำหรับสอนนักเรียนมหาดเล็กที่จะออกไปรับราชการตามหัวเมือง พระโอวาทนี้ได้รวมคดีที่ข้าราชการปกครองควรจะยึดถือเป็นทางดำรงตนเพื่อความรุ่งเรืองในส่วนบุคคลและหน้าที่ราชการ ทั้งในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาและอยู่ในบังคับบัญชา

(จำนวนผู้เข้าชม 488 ครั้ง)