จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์)
ชื่อเรื่อง : จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์)
ชื่อผู้แต่ง : พิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น, 2419-2488
ปีที่พิมพ์ : 2478
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : บรรณกิจ
จำนวนหน้า : 136 หน้า
สาระสังเขป : จดหมายจางวางหร่ำนี้ เป็นจดหมายที่จางวางหร่ำ เศรษฐีเมืองฉะเชิงเทราเขียนถึงบุตรชาย ซึ่งไปเรียนวิชาอยู่ในเมืองอังกฤษ ซึ่งเนื้อความในจดหมายแต่ละฉบับมีโอวาทที่ดีสอนแก่ลูกเสมอ

(จำนวนผู้เข้าชม 1569 ครั้ง)