ปรียทรรศิกา นาฏิกาสันสกฤต
ชื่อเรื่อง : ปรียทรรศิกา นาฏิกาสันสกฤต
ชื่อผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม, สมเด็จพระ
ปีที่พิมพ์ : 2468
สถานที่พิมพ์ :-
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรณธนากร
จำนวนหน้า : 204 หน้า
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาทั้งหมด ๗ ตอน ตอนที่ ๑ ว่าด้วยประวัติและรัชชสมัยของพระเจ้าศรีหรรษวรรธนะ ตอนที่ ๒ ว่าด้วยพระเจ้าศรีหรรษเทพทรงเปนกวีและบำรุงกวี ตอนที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องกาละเวลาในเรื่อง “ปริยทรรศิกา” ตอนที่ ๔ ว่าด้วยท้าวอุทัยน์วัตสราช ตอนที่ ๕ ว่าด้วยภาษาที่ใช้ในเรื่อง “ปริยทรรศิกา” ตอนที่ ๖ ว่าด้วยบุษปชาติและพฤกษชาติที่ออกนามในเรื่อง “ปริยทรรศิกา” ตอนที่ ๗ ว่าด้วยละคอนภายในเรื่องละคอน

(จำนวนผู้เข้าชม 605 ครั้ง)