มงคลสูตร์ คำฉันท์
ชื่อเรื่อง : มงคลสูตร์ คำฉันท์
ชื่อผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ปีที่พิมพ์ : 2466
สถานที่พิมพ์ :-
สำนักพิมพ์ :-
จำนวนหน้า : 26 หน้า
สาระสังเขป : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เป็นคำฉันท์เล่มเล็ก ประกอบ ด้วยกาพย์ฉบังและอินทรวิเชียรฉันท์ กล่าวถึงพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนามงคล ๓๘ ประการ โดยยกคาถาบาลีขึ้นบทหนึ่ง แล้วแปลเป็นฉันท์บทหนึ่ง สลับกันไป

(จำนวนผู้เข้าชม 462 ครั้ง)