หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 6ฝ-4351 กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารขายทอดตลาดได้ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 034-513924-6 ในวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น.
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 6ฝ-4351 กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารขายทอดตลาดได้ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 034-513924-6 ในวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น.


(จำนวนผู้เข้าชม 424 ครั้ง)