วันที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ
เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติฯกาญจนบุรี ขอนำเสนอแผ่นภาพเรื่อง พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 475 ครั้ง)