โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรม "เล่าเรื่องเมืองกาญจน์" วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ได้จัดโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรม "เล่าเรื่องเมืองกาญจน์"
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ได้จัดโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรม "เล่าเรื่องเมืองกาญจน์" โดยมี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงาน ในช่วงเช้า มีการบรรยาย หัวข้อ "เล่าเรื่องเมืองกาญจน์จากหลักฐานทางโบราณคดี" โดย นางสาวสุภมาศ ดวงสกุล นักโบราณคดีชำนาญการ และการบรรยาย หัวข้อ "เล่าเรื่องเมืองกาญจน์จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์" โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย หัวข้อ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองกาญจน์" โดย นายประพฤติ มลิผล (ครูเล็ก บ้านใต้) และช่วงสุดท้ายเป็นการเสวนา หัวข้อ "เรียนรู้ ท่องเที่ยวไปในเมืองกาญจน์" โดยมีวิทยากรทั้งหมด ๔ ท่าน ได้แก่ - ท่องเที่ยวแหล่งโบราณคดี โดย นางสาวพยุง วงษ์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี - ท่องเที่ยวแหล่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน โดย ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายปรยุษณ์ ไวว่อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ - ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ลักษิกา เจริญศรี นักวิชาการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

(จำนวนผู้เข้าชม 483 ครั้ง)