เรื่องพระร่วง พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภ
  • ย้อนกลับ
  • เรื่องพระร่วง พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภ
ชื่อเรื่อง : เรื่องพระร่วง พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางวิภาพร ภูมิจิตร
ชื่อผู้แต่ง : กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ปีที่พิมพ์ : 2509
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
จำนวนหน้า : 68 หน้า
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ ที่พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนางวิภาพร ภูมิจิตร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2509 ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร ซึ่งในตัวเล่มได้มีเรื่องพระร่วง พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์อยู่ด้วย โดยเรื่องพระร่วงเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย ว่าเคยมีความเจริญความเสื่อม มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนั่นเอง

(จำนวนผู้เข้าชม 1208 ครั้ง)