รวมเรื่องเพชรบุรี
ชื่อเรื่อง : รวมเรื่องเพชรบุรี พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิงนิพัทธ์สุริยานุวงศ์ (อาย บุนนาค)
ชื่อผู้แต่ง :-
ปีที่พิมพ์ : 2502
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
จำนวนหน้า : 80 หน้า
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพที่พิมพ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพคุณหญิงนิพัทธ์สุริยานุวงศ์ (อาย บุนนาค) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2501 ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม โดยในตัวเล่มได้พิมพ์เรื่อง รวมเรื่องเพชรบุรี ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่รวบรวมข้อความเกี่ยวกับเพชรบุรีที่ปรากฏอยู่ในหนังสือต่างๆ

(จำนวนผู้เข้าชม 586 ครั้ง)