หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "เล่าเรื่องเมืองกาญจน์" ในวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "เล่าเรื่องเมืองกาญจน์" ในวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 414 ครั้ง)