ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ

ชื่อเรื่อง : ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ

ชื่อผู้แต่ง : อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา

ปีที่พิมพ์ : 2505

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : บุญส่งการพิมพ์

จำนวนหน้า : 122 หน้า

สาระสังเขป : ประเพณีทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวพุทธที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นประเพณีสำคัญที่แทรกอยู่ในประเพณีไทยแทบทุกประเพณี เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ประเพณีทำบุญเลี้ยงพระในวันมงคลและวันอวมงคล การตกแต่งสถานที่ การจัดอาสนสงฆ์ การจัดที่ตั้งสักการบูชา การวงด้ายสายสิญจน์ การสวดมนต์เย็น การเลี้ยงพระ และอื่น ๆ โดยเขียนในลักษณะของการให้ความรู้และวิเคราะห์ร่วมด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 438 ครั้ง)