ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394-2404

ชื่อเรื่อง : ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394-2404             

ชื่อผู้แต่ง : จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2511

สถานที่พิมพ์ : ธนบุรี

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ดำรงธรรม

จำนวนหน้า : 544 หน้า

สาระสังเขป : ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 เป็นการรวบรวมประกาศต่างๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตั้งแต่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2394 ถึงปี พ.ศ.2404 เช่น ประกาศพระราชบัญญัติมรดกสินเดิมแลสินสมรส ประกาศเรื่องให้สึกพระสงฆ์สามเณรที่สูบฝิ่น ประกาศอนุญาตให้ชาวกรุงฯรับจ้างฝรั่ง ประกาศห้ามมิให้ใช้คำบางคำกราบบังคมทูล เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทั้งในด้านอักษรศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และอื่นๆ เป็นหลักฐานให้ทราบถึงธรรมเนียมประเพณี และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดี

(จำนวนผู้เข้าชม 645 ครั้ง)