บทเห่กล่อมพระบรรทม
ชื่อเรื่อง : บทเห่กล่อมพระบรรทม พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเธียร ปั้นงา
ชื่อผู้แต่ง : เธียร ปั้นงา
ปีที่พิมพ์ : 2510
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
จำนวนหน้า : 86 หน้า
สาระสังเขป : บทเห่กล่อมนี้ เป็นของกวีแต่งขึ้นสำหรับข้าหลวงร้องเห่พระเจ้าลูกเธอที่ยังพระเยาว์ เวลาไกวพระอู่ให้บรรทม บทข้างต้นๆสังเกตว่าเป็นสำนวนสุนทรภู่แต่ง เมื่อในรัชกาลที่ 2 แต่จะแต่งถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเห่กล่อมพระเจ้าลุกเอเป็นสามัญทั่วไป หรือจะแต่งสำหรับเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอเฉพาะพระองค์ใดในครั้งนั้น ข้อนี้สงสัยอยู่ แลได้ทราบว่าเมื่อในรัชกาลที่ 3 นั้น มีเจ้านายหลายพระองค์ คือ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณแลกรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์เป็นต้น บทเห่กล่อมเหล่านี้ เห่กล่อมเจ้านายที่ยังทรงพระเยาว์ตลอดลงมาจนในรัชกาลที่ 4 ข้าหลวงท่องจำกันต่อๆมา ไม่ปรากฎว่าใครเยจดรวบรวมลงไว้ จนมาได้เห็นฉบับที่หอพระสมุดฯ ได้มา

(จำนวนผู้เข้าชม 400 ครั้ง)