ตำรายาแผนโบราณ เล่มที่ 71
ว่าด้วยตำรายาเกร็ด เช่น แก้อสรพิษ, แก้ริดสีดวง, ยาสุม,ยาคตทะราช, แก้สันนิบาต, ยาแก้หอบ, แก้คอแห้ง, ยาทองเนื้องาม, แก้เลือดตีขึ้น ฯลฯ

(จำนวนผู้เข้าชม 442 ครั้ง)