ตำรายาแผนโบราณ เล่มที่ 49
ว่าด้วย ตำรายาเกร็ด เช่น ยาแก้ทราง, ยาแทงทอง, ยาแก้ไข้เนื้อสาริบาด, แก้ปวด, ยาถอนพิษ, ยากะทุงกาน เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 395 ครั้ง)