ตำรายาแผนโบราณ เล่มที่ 47
ว่าด้วย ตำรายาเกร็ด อักษรขอม – ไทย ภาษาบาลี – ไทย เช่น แก้ร้อนใน, ไข้สาริบาด, ยาตะคริว, อ้าปากมิออก, ยาตกมูกตกเลือด, แก้ขัดหน้าขัดเบา, ยาลอมลูกในท้อง, ยาพ่นแก้ร้อน, กำเนินออกดำออกแดง,ยาจุดฝีการ ฯลฯ

(จำนวนผู้เข้าชม 384 ครั้ง)