ยันต์และคาถาอาคม เล่มที่ 32
1. ยันต์และคาถาอาคม อักษรขอม ภาษาบาลี เช่นคาถาป้องกันอาวุธต่างๆ เสกขี้ผึ้งสีปาก, เสกนกสาริกา, เสกให้ชนะคดีความ, เสน่ห์มหานิยม, เสกเทียนคาถาบังตัว, คาถาพระโมคัลลาประสานกระดูก, คาถาว่าเมื่อชักยันต์, เสกลงกระดูก, คาถาพระฉิมพลี, ยันต์พระกะระณีแก้ว, ยันต์หัวใจสัณนิ, เสกน้ำลูบหน้า ฯลฯ 2. บทไหว้ครู อักษรขอม ภาษาไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 1910 ครั้ง)