รามเกียรติ์ เล่ม 11

ชื่อเรื่อง : รามเกียรติ์ เล่ม 11

ชื่อผู้แต่ง : พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2507

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : องค์การค้าของคุรุสภา

จำนวนหน้า : 330 หน้า

สาระสังเขป : พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระราชนิพนธ์เป็นกลอนบทละคร  ดำเนินเรื่องโดยการเล่าเรื่องติดต่อกันตั้งแต่ต้นจนจบ พระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ เล่ม 11 เริ่มจากตอน พระรามสารภาพผิดขอให้สีดากลับเข้าเมืองแต่สีดาไม่ยอมกลับ พระรามเลิกทัพกลับเมือง หนุมานไปลวงนางสีดา นางสีดาหนีไปเมืองบาดาล พระรามรำพึงถึงนางสีดา สดุดีพระรามและนางสีดา จนถึงตอนพระราชประสงค์ของผู้ทรงนิพนธ์รามเกียรติ์

(จำนวนผู้เข้าชม 426 ครั้ง)