...

พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร


(จำนวนผู้เข้าชม 306 ครั้ง)